Digital transformation

We leven in een tijd van Digitale Transformatie. Sinds een jaar of tien zien we veranderingen waarvoor het woord automatisering tekort schiet: voor succesvolle organisaties is digitale dienstverlening geen bijkomstigheid, maar het is (mede) een kern van wat ze doen. De makelaar, het ziekenhuis en de winkel kunnen niet meer bestaan zonder digitale ondersteuning. Nieuwe business modellen en bijbehorende nieuwe organisatiemodellen zijn onvermijdelijk.

Natuurlijk heeft elke organisatie een andere aanpak nodig. Afhankelijk van de activiteiten, de omvang van de organisatie, de digitale volwassenheid van medewerkers enzovoort, zijn er verschillende mogelijkheden en beperkingen. Maar altijd gaat het om ingrijpende veranderingen voor de organisatie zelf, de medewerkers en de leiding, de samenwerking met klanten en leveranciers. Het moet vaak snel, en het moet in elk geval goed. Zo’n veranderingsproces heeft goede begeleiding nodig: Multiple Media.

Meer weten? Bel ons, uiteraard geheel vrijblijvend.

Digital transformation

We live in a period of Digital Transformation. Since over ten years we see changes that go way beyond ordinary automation: successful organizations view their digital services not just as an extra, but it is (part of) core to what they do. The real estate broker, the hospital and the shop can no longer exist without a firm digital support. This demands new business models and new organizational models.

Obviously each organization requires a separate approach. Specific opportunities and limitations arise depending on its activities, its size, and the digital maturity of its employees. But it always leads to significant changes for the organization as a whole, its employees and management, its customers and suppliers. Changes that usually require speed and must be implemented effectively. Changes that could do with some experienced support.

Want to know more? You’re welcome to give us a call.